PRIPRAVA TISKOVINE

Barve:
Vse barvne grafike je treba pretvoriti v barvni model CMYK (Cyan-Magenta-Yelow-Key (Black)), ki je eden najpogosteje uporabljanih modelov za barvni tisk.
barva

Resolucija slik:
Za tisk je potrebna visoka resolucija slik, priporočljiva je 300 dpi (dots per inch). Resolucijo fotografije lahko preverite v programu Photoshop, v zavihku Image - Image Size.
resolucija slike

Dodatek za porezavo:
Kadar tiskovina vsebuje barvno ozadje ali grafiko, ki sega do roba, je potrebno dodati 3 mm za porezavo. Brez tega dodatka se lahko na robu tiskovine pojavi bel pas. Pri shranjevanju datoteke vključite oznake za porezavo (crop mark).
pravilen dodateknapacen dodatek

Odmik od roba: Kot se lahko pojavi bel pas, če tiskovina nima dodatka za porezavo, se lahko zgodi, da del grafike ali besedila manjka. Zato je priporočljiv odmik od roba vsaj 5 mm.
odmik

PDF:
Najprimernejši za tisk je format PDF. Pri shranjevanju datoteke shranite vsako stran tiskovine na ločeno stran datoteke PDF.
pdf

Zamik strani:
Pri izdelavi prospekta ali zvezka zvezanega z žico. Upoštevajte, da se notranji listi pri prepogibu zamaknejo proti zunanjosti zvezka, upoštevajte torej, da so grafike in pagine na sredinskih staneh bolj zamaknjene od roba kot tiste na prvih oziroma zadnjih straneh.
zamik